služby

– zameranie strechy
– vytvorenie cenovej ponuky
– klampiarske práce
– pokrývačské práce
– výroba klampiarskych výrobkov