PIR izolácia

VIAC NEŽ ALTERNATÍVA PRE VLNU A POLYSTYRÉN

Thermano – revolúcia na trhu termoizolácií. Jeden panel vytvára skoro dvakrát lepšiu tepelnú izoláciu než polystyrén či minerálna vlna s tou istou hrúbkou.
Termoizolácia z polyuretánu je pritom bezpečnejšia a nenasiakavá, vďaka čomu je to ideálny tepelnoizolačný materiál na dlhé roky.

Panely Thermano – materiál na univerzálne použitie. To znamená, že panely sa môžu používať v podlahách, trojvrstvových stenách, plochých stropoch, zelených strechách a tiež v šikmých strechách. V prípade tých posledných, značnou výhodou panelov Thermano je možnosť montáže izolácie priamo na krokvách, čo výrazne eliminuje problém vzniku tepelných mostov.

Charakteristické vlastnosti panelov Thermano:

  • vysoká pevnosť v tlaku (20 t/m2)
  • trvácnosť – panely ani po viacerých rokoch nestratia svoje tepelnoizolačné vlastnosti
  • nízka hmotnosť – relatívne menšia hrúbka izolácie a malá hustota materiálu, z ktorého sú panely vyrobené, znižujú celkovú hmotnosť strechy, vďaka čomu je možné znížiť náklady na nosnú konštrukciu o 15 až 20 %.

Technické parametre

Panely THERMANO sú dostupné v dvoch základných variantoch: štandardné panely s rozmermi 2 400 x 1 200 mm a ich menšia verzia s rozmermi 1 200 x 600 mm. Dajú sa objednať aj panely s neštandardnými rozmermi.

Hlavným materiálom, ktorý sa používa na výrobu panelov Thermano, je polyizokyanurát (PIR), ktorý je z oboch strán zabezpečený plynotesným obkladom, ktorý sa skladá z niekoľkých vrstiev polymérov a z hliníkovej fólie.

Vysoká plynotesnosť obkladov THERMANO zaručuje stálosť tepelnoizolačných vlastností počas dlhých rokov, na rozdiel od iných materiálov na báze polyuretánu, ktoré nie sú zabezpečené takým obkladom, napr. striekané izolácie (in situ).

Jadro panelov (PIR) sa vyrába polymerizáciou dvoch hlavných zložiek: polyolov a izokyanátov s prímesou modifikujúcich látok. Má štruktúru uzatvorených pórov, to znamená, že materiál predstavuje podstatnú bariéru pre kapilárne prenikanie vody a pre difúziu vodnej pary.

Panely majú vynikajúce mechanické vlastnosti, trvácnosť, nízku nasiakavosť a iné fyzikálnochemické vlastnosti, vďaka ktorým je tento materiál určený na používanie v tých najnáročnejších stavbách.